Загальна інформація

Науково-технічний збірник
“Судноводіння / Shipping & Navigation”
ISSN 2306-5761 (print) / 2618-0073 (online)

Видається 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23251-13091ПР від 04.04.2018 р.

У журналу публікуються статті з тематики судноплавства, навігації, управління судном, перевезення вантажів та інших проблем морського транспорту.

Матеріали, опубліковані в Збірнику наукових праць, зараховуються як фахові в галузях технічних наук згідно зПереліком наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” 

Мова видання: українська, російська, англійська.

Головний редактор: Піпченко О. Д. – к.т.н., доцент, НУ “Одеська Морська Академія”