Процедура Рецензування

1. Рішення про затвердження (або відхилення) статті приймається редколегією.
2. Редколегія зобов’язана підтвердити автору, що стаття прийнята до публікації, або повернути її автору з умотивованим обґрунтуванням відмови після рішення редколегії.
3. Редколегія при необхідності направляє статті на допрацювання.
4. У разі надання автором заперечення на висновок редколегії, редколегія на своєму засіданні розглядає статтю вдруге (попередньо надіславши її на додаткове рецензування).
5. Якщо у питанні про публікацію тієї чи іншої статті серед членів редколегії виникають розбіжності, питання вирішується більшістю голосів. При однаковій кількості голосів вирішальним є голос відповідального редактора.