Склад редакції

Гoлoвний редактор:
д.т.н., доцент О. Д. Пiпченко

Асистенти редактора:
В.В. Конон
O.Р. Казак

Редакційна колегія:

д.т.н., доцент В.В. Будашко (Україна)
д.т.н., проф. Л. Л. Вагущенко (Україна)
д.т.н., проф. Я. Б. Волянська (Україна)
д.т.н., доцент І. І. Ворохобін (Україна)
д.т.н., проф. В. В. Голіков (Україна)
д.т.н., проф. В. М. Кошевой (Україна)
д.ф.-м.н., проф. О.Ф. Кривий (Україна)
д.т.н., проф. А. С. Мальцев (Україна)
д.т.н., проф. О.А. Онищенко (Україна)
к.т.н., проф. В. Г. Торський (Україна)
д.э.н., к.т.н., проф. Л. Л. Ніколаєва (Україна)
д.т.н., проф. І. М. Петров (Україна)
д.т.н., проф. М. М. Цимбал (Україна)
д.т.н., доцет В.А. Шевченко (Україна)
д.т.н., проф. В. Сенчила (Литва)
д.т.н., доцент І. О. Бурмака (Україна)
к.т.н., доцент С. А. Карьянский (Великобританія)
д.т.н., проф. Б. Бєлєв (Болгарія)