Склад редакції

Гoлoвний редактор:
д.т.н., доцент О. Д. Пiпченко

Асистенти редактора:
В.В. Конон
O.Р. Казак

Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.В. Будашко (Україна)
д.т.н., проф. Л. Л. Вагущенко (Україна)
д.т.н., проф. Я. Б. Волянська (Україна)
д.т.н., проф. І. І. Ворохобін (Україна)
д.т.н., проф. В. В. Голіков (Україна)
д.т.н., проф. В. М. Кошевой (Україна)
д.ф.-м.н., проф. О.Ф. Кривий (Україна)
д.т.н., проф. А. С. Мальцев (Україна)
д.т.н., проф. О.А. Онищенко (Україна)
к.т.н., проф. В. Г. Торський (Україна)
д.э.н., к.т.н., проф. Л. Л. Ніколаєва (Україна)
д.т.н., проф. І. М. Петров (Україна)
д.т.н., проф. М. М. Цимбал (Україна)
д.т.н., доцет В.А. Шевченко (Україна)
д.т.н., проф. В. Сенчила (Литва)
д.т.н., проф. І. О. Бурмака (Україна)
к.т.н., доцент С. А. Карьянский (Великобританія)
д.т.н., проф. Б. Бєлєв (Болгарія)
д.т.н., проф. Х. А. Гонзалез Альмеіда (Іспанія)
д.т.н., проф. Б. Бендахман (Алжир)