Редакційна Етика

Етичні принципи редакції

Політика Збірника наукових праць НУ ОМА базується на міжнародній практиці щодо забезпечення авторського права і на етичних принципах, підтримуваних спільнотою провідних видавців наукової періодики Committee on Publication Ethics (COPE) і Budapest Open Access Initiative.

Редакція збірника керується наступними етичним принципами:

– редакційна неупередженість;
– дотримання наукової етики при рецензуванні статей, заохочення чесної наукової дискусії між авторами та рецензентами;
– відхилення рукопису статті при наявності в ній випадків прямого запозичення матеріалів інших авторів без посилань на першоджерела (плагіат);
– нерозголошення персональних даних авторів і рецензентів та іншої інформації, отриманої в ході професійної взаємодії;
– запобігання конфліктів інтересів між видавцем, членами редакційної колегії, рецензентами і авторами.

Етичні принципи рецензування статей

Редакційна колегія орієнтує рецензентів на те, щоб вони вносили свій внесок у поліпшення якості статті шляхом її наукового редагування.

Рецензенти повинні керуватися наступними етичними принципами:

– рецензування тільки тих рукописів, для оцінки яких вони володіють достатніми знаннями;
– своєчасність рецензування;
– дотримання конфіденційності експертної оцінки;
– об’єктивність і конструктивність при складанні рецензії;
– рецензенти не повинні використовувати інформацію, отриману при рецензуванні, в особистих цілях або інтересах інших осіб.

Етичні принципи для авторів збірника

Всі, хто вніс значний внесок в дослідження і / або підготовку тексту статті, повинні бути вказані в якості авторів. Порядок зазначення прізвищ у групи авторів визначається самими авторами.

Автори повинні керуватися наступними етичними принципами:

– оригінальність і наукова новизна досліджень;
– достовірність отриманих результатів;
– визнання внеску інших осіб, обов’язкова наявність бібліографічних посилань на використані роботи;
– інформування про виявлення істотних помилок або неточностей в публікації і взаємодія з редакцією з метою якнайшвидшого виправлення виявлених помилок або вилучення публікації;
– неприпустимість будь-яких типів плагіату.