Випуск №32

Shipping-and-Navigation-Issue-32-2021

Зміст випуску

Буравцова Ю.О. Впровадження річкових електронних навігаційних систем та берегових інформаційних служб на внутрішніх водних шляхах України

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.10-17| PDF

Реферат

В рамках існуючих ідей щодо вирішення проблемних навігаційних ситуацій, пов’язаних із забезпеченням безпеки судноплавства, проведено оцінку для визначення впливу е-Навігації на рівень безпеки. За для того, щоб розвивати внутрішнє судноплавство, а також відповідати стандартам країн Європейського Союзу, Україна повинна використовувати сучасні системи підвищення рівня безпеки на внутрішніх водних шляхах (ВВШ). Технічний план розроблено, зокрема, на основі оцінки впливу електронної навігації на зменшення кількості навігаційних аварій для суден які підпадають та не підпадають під Міжнародну конвенцію з безпеки людського життя на морі (СОЛАС). Метою статті є  теоретична оцінка потенціалу електронної навігації на ВВШ України шляхом вивчення та застосування методології IMO для підвищення безпеки судноплавства. Проведено тематичне дослідження з використанням концепції електронної навігації як модельного прикладу для оцінки впливу е-Навігації на безпеку судна.

Всі сегменти транспортного процесу та логістики інтегровані, про що свідчать світові тенденції розвитку транспорту. Внаслідок цього почав розвиватися новий вид транспортної інфраструктури – транспортно-логістичний та вантажно-транспортний комплекси, які утворили єдину систему взаємодії. Науково-технічна політика транспортної галузі дозволяє розвивати науку, інноваційні технології та систему підготовки кадрів у всіх сферах, включаючи заохочення розробки та впровадження інноваційних інтелектуальних транспортних систем, які забезпечують ефективне управління транспортними потоками та транспортними засобами, головною метою котрих є підвищення якості транспортних послуг. У зв’язку з постійним технологічним розвитком галузі, представляється можливим подальший розвиток стратегії e-Навігації як надзвичайно точної та системної в питаннях забезпечення безпеки судноплавства, запобігання небезпечних інцидентів, забезпечення охорони навколишнього середовища та економічної системи. Для впровадження електронної навігації на ВВШ України розроблені відповідні рекомендації.

Ключові слова: e-Навігація, ВВШ, рівень безпеки, рекомендації.

Література

1. D. Patraiko, P. Wake, “E-Navigation and the Human Element,” Gdynia Maritime University, doi:10.1201/9780203869345.ch5, 2010.
2. И.И. Варенич, “Концепция e-Navigation – будущее безопасного мореплавания,” ОНМА Судноплавство: перевезення, технічні засоби, безпека, сс. 109-111, 2014.
3. С.А. Шишкин, “Перспективы и проблемы реализации безэкипажного судоходства,” ХДМА Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті, сс. 18-21, 2017.
4. A. Raynov, M. Kulakov, I. Medvedieva, J. Oleynik, “Development of a digital RIS index in Ukraine’s inland water-ways in the process of implementing the information portal of the European Union,” Proc. of 24th International Scientific Conference Transport Means, Scopus, 2020, pp. 785-789.
5. Sun-Bae Hong, “A study on the effects of e-Navigation on reducing vessel accidents,” The Maritime Commons: Digital Repository of the World Maritime University, 2015 [Online]. Available: https://commons.wmu.se/all_dissertations/502/ [Accessed: Oct. 18, 2021].
6. A. Weintrit, J. Pietraszkiewicz, W. Piotrzkowski, W. Tycholiz, “E-Navigating in highly-constrained waters: a case study of the Vistula Lagoon,” Cambridge University Press (CUP), doi:10.1017/S0373463320000661, 2021.
7. M. Coric, A. Gudelj, Z. Lusic “E-Navigation Architecture Overview and Functional Connection Analysis,” University of Split, doi:10.17818/NM/2019/3.4, 2019.
8. J. Hagen, “Implementing e-Navigation (Technology and Applications Series),” Boston and London: Artech House, 2017. [E-book] Available: https://www.twirpx.com/file/3002868/ [Accessed: Oct. 27, 2021].
9. International Maritime Organization, “World Wide Radio Navigation System Resolution A.953(23),” International Maritime Organization, 2003. [Online]. Available: http://rise.odessa.ua/texts/A953_23e.php3 [Accessed: Oct. 28, 2021].
10. C. Dominguez-Pery, L. Vuddaraju, I. Corbett-Etchevers, R. Tassabehji, “Reducing maritime accidents in ships by tackling human error: a bibliometric review and research agenda,” Journal of Shipping and Trade, 2021. [Online]. Available: https://jshippingandtrade.springeropen.com/articles/10.1186/s41072-021-00098-y [Accessed: Oct. 31, 2021].
11. International Maritime Organization, “Draft e-Navigation strategy implementation plan NCSR 1/28 Annex 7,” Maritime Safety Committee. [Online]. Available: https://iho.int/uploads/default/n/c/ncsr1-28-annex-7.pdf [Accessed: Oct. 31, 2021].

Вагущенко Л. Л., Козаченко О. Ю. Спосіб відображення результатів програвання плану розходження

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.18-25| PDF

Реферат

Пропонується метод відображення результатів програвання планів власного судна для уникнення зіткнень. Вважається, що в загальному вигляді цей план може бути представлений відрізками руху з постійним вектором швидкості і ділянками його зміни. Сформульовано основні вимоги до відображення результатів програвання.
Прийнято, що домени небезпеки, які використовуються при вирішенні завдань розходження, утворюються у цілей і є опуклими фігурами, симетричними щодо лінії курсу цілі. Ці домени можуть бути гладкими замкнутими кривими, або замкнутими ламаними лініями (полігонами). Запропоновано програму імітації виконання анти-колізійного плану для отримання даних про цей процес. Відзначено, що ризик проходження цілі найбільший в момент, коли найкоротша відстань між її доменом і власним судном мала. Даними програвання, що підлягають відображенню, вважаються в роботі відповідні цим моментам положення суден, особливої і найближчій до власного судну точок домену. Сукупності таких даних уздовж шляху власного судна для уникнення зіткнення, названі інформаційними відмітками, Вони представляють на цьому шляху ділянки, що потребують уваги, і дозволяють зробити обґрунтований висновок про прийнятність анти-колізійного плану. Визначено алгоритми розрахунку елементів інформаційних позначок при використанні у цілей еліптичних і полігональних доменів небезпеки.
Для перевірки процедури імітації виконання плану розходження і запропонованого методу відображення інформації була складена спеціальна програма на мові «Borland Delphi». За цією програмою проведені програвання планів розходження і відображення їх результатів у багатьох колізійних ситуаціях з використанням у цілей доменів небезпеки різної форми. Наведено відображення таких результатів для двох відрізків плану розходження в ситуації з шістьма цілями при використанні кругових доменів небезпеки зі зміщеним в сторону носа від центру маси цілей центром. У кожному домені враховані розміри відповідної йому цілі і власного судна.
Ключові слова: уникнення зіткнень, програвання маневрів, домени небезпеки, інформаційні позначки.

Література
 1. Песков Ю. А. Практическое пособие по использованию САРП / Ю. А. Песков – М.: Транспорт, 1995. – 224 с.
 2. Fışkın R, A research on techniques, models and methods proposed for ship collisions avoidance path planning problem / R .Fışkın, H. Kisi, E. Nasibov //The International Journal of Maritime Engineering. –  160(A2). – 2018. – pp. 187-206.
 3. Huang Y. Ship collision avoidance methods: State-of-the-art / Y. Huang, Chen,  P. Chen,  R.R. Negenborn,  P.H.A.J.M. van Gelder // Safety Science. -121. – 2020. –  pp. 451–473.
 4. Hirayama K. DSSA+: Distributed Collision Avoidance Algorithm in an Environment where Both Course and Speed Changes are Allowed /K. Hirayama, K. Miyake, T. Shiota, T. Okimoto //TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, – 13 (1). – 2019. – 117-123.
 5. Koszelew J. Beam Search Algorithm for Anti-Collision Trajectory Planning for Many-to-Many Encounter Situations with Autonomous Surface Vehicles /J. Koszelew, J. Karbowska-Chilinska, K. Ostrowski, P. Kuczynski, E. Kulbiej, P. Wołejsza // Sensors, 20, 4115. – 2020, – 1-17.
 6. Naeem W. A Reactive COLREGs-Compliant Navigation Strategy for Autonomous Maritime Navigation / Naeem, S.C. Henrique, L. Hu //10th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems. – Trondheim, Norway. – 2016. 207-213.
 7. Sharath L Naik. Prudent Ship Pilotage Using Trial Maneuver / Sharath L Naik, Vimarshini K.R. // 9th International Radar Symposium, NIMHANS Convention Centre, Bangalore, India – 2013. p. 1-5.
 8. Szlapczynski R. Review of ship safety domains: Models and applications. / R. Szlapczynski, J. Szlapczynska //Ocean Engineering. – 145, – 2017. – pp. 277–289,
Ворохобін І.І., Бурмака І.О., Кулаков М.О., Петриченко O.О. Спосіб департменізації електронної карти при зовнішньому управлінні розходження суден в зоні відповідальності СУРС

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.26-33| PDF

Реферат

Навігаційні небезпеки створюють передумови для виникнення аварійних ситуацій, навіть під час використання судном сучасних навігаційних приладів . На даний момент існують декілька видів і протоколів зв’язку між транспортними засобами, обладнаними інтелектуальними помічниками. Сценарії застосування протоколів зв’язку між транспортними засобами з використанням штучного інтелекту є сучасним кроком в досягненні високого рівня безпеки судноплавства. Дистанційне керування морськими об’єктами у майбутньому не може перейти у стадію безпечної реалізації без розробки алгоритму поступового впровадження системи контролю зі сторони зовнішніх операторів. Для комплексного підходу вирішення цієї задачі пропонується використання інтегрованого методу завчасного визначення аварійних чинників при зближені суден при зовнішньому управлінні.

Ключові слова: недопустимі параметри зближення, департменізація навігаційної карти, зовнішнє управління суднами, маневр розходження.

Література

1. Review of Maritime Transport. UNCTAD, 2014 – 2020. Режим доступу: https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/WorldSeaborneTrade.html (переглянуто 2021-02-15)
2. The Mariners’ Alerting and Reporting Scheme (MARS). Nautical Institute. Режим доступу: http://www.nautinst.org/en/forums/mars/ (переглянуто 2021-02-15)
3. The world merchant fleet ш 2005-2014. Statistics from Equasis. Режим доступу: http://www.equas1s.org (переглянуто 2021-01-23)
4. Transportation Safety Board of Canada. Режим доступу: http://www.tsb.gc.ca/eng/stats/marine/ (переглянуто 2021-06-13)
5. EMSA. Annual overv1ew of marine casualties and incidents 2009-2019. Режим доступу: http://www.emsa.europa.eu (переглянуто 2021-04-23)
6. Allianz Global Corporate & Specialty. Safety and Shipping Review 2016. Режим доступу: http://www.agcs.allianz.com/ (переглянуто 2021-08-10)
7. Allianz Global Corporate & Specialty. Safety and Shipping Review 2013. Режим доступу: http://www.agcs.allianz.com/ (переглянуто 2021-06-15)
8. Australian Shipping Occurrence Statistics 2010 to 2020. Режим доступу: https://www.atsb.gov.au/ (переглянуто 2021-10-13)
9. Statista Research Department, Ocean shipping worldwide, Deutschland – Land der Ideen, Mar 4, 2021 – P. 80-84
10. Japan Transport Safety Board. Режим доступу: http://www.mlit.go.iv/itsЫmarrep.html (переглянуто 2021-05-13)
11. Marine Accident Investigation Branch. Режим доступу: http://www.gov.uk/ (переглянуто 2021-05-13)
12. I. Burmaka. Methods of Ships’ External Steering in Condition of Close Quarters Situation / O. Yanchetskyy I. Burmaka, M. Kulakov, Y. Khussein // Methods of Ships’ External Steering in Condition of Close Quarters Situation. International Scientific Conference. Transport Means – LITHUANIA, Kaunas – iss.24 – 2020 – p. 753-756.
13. Кulakоv М.О. Choice of optimum maneuver of divergence by the regions of impermissible values of parameters // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe – Budapest – iss. 27 – 2020 – p. 63-65.
14. Ворохобін І.І. Визначення групи суден при небезпечному зближенні / І.О. Бурмака, І.І. Ворохобін, О.В. Янчецький // Судноводіння: Зб. наук. праць / НУ «ОМА». Вип. 31. – Одеса: «ВидавІнформ», 2021 – С. 108 – 113, doi: 10.31653/2306-5761.29.2020.108-115
15. Wang T.F., Yan X.P., Wang Y., Wu Q.: Ship Domain Model for Multi-ship Collision Avoidance Decision-making with COLREGs Based on Artificial Potential Field. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 11, No. 1, pp. 85-92, 2017.
16. Imazu H.: Evaluation Method of Collision Risk by Using True Motion. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 11, No. 1, pp. 65-70, 2017.
17. Wielgosz M.: Ship Domain in Open Sea Areas and Restricted Waters: an Analysis of Influence of the Available Maneuvering Area. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 11, No. 1, 2017, pp. 99-104.
18. Пятаков Е.Н. Розвиток теорії и методів локально-незалежного управління процесом розходження суден/ Пятаков Е.Н. – Одесса: НУ «ОМА», – 2019. – 318 с.
19. Волков А.Н. Відображення зони безпеки судна на електронній карті // Судноводіння: Сб. наук. праць./ ОНМА, Вип. 23. – Одесса: «Ізда-Інформ», 2013. – С 40 – 45.
20. Петриченко O.О. Спосіб оперативного визначення параметрів маневру розходження судна. / Петричено O. О., Цимбал М.М.// Austria – science, Issue: 23, 2019.- S. 48 – 53.
21. Волков Е. Л. Спосіб вибору маневру ухилення судна для безпечного розходження // Судноводіння: Сб. наук. праць./ НУ «ОМА», Вип. 28. – Одесса: «ІздатІнформ», 2017 – С.
22. Петриченко О.А. Оперативний спосіб визначення параметрів маневру розходження судна. / Петриченко О.А. // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(22), Issue: 186, 2018.- С. 68-71.
23. Омельченко Т.Ю. Взаємозв’язок форм істинної та відносної траєкторії розходження / Омельченко Т.Ю. // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V(16), Issue: 148, 2017.- С. 82 – 85.
24. Пятаков Е. Н. Розробка системи координації трьох суден в ситуації небезпечного зближення / Пятаков Е. Н., Копанский С. В., Волков Е. Л. // Річковий та морський транспорт: інфраструктура, судноплавство, перевезення, безпека: Матеріали наук.-техн. конф., 16-17 листоп. 2016 – Одеса : ОНМА, 2016. – C. 139–141.
25. Пасечнюк С.С. Використання графічного відображення області недопустимих значень параметрів руху суден при їх зближенні / Пасечнюк С.С.//Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2018): Матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф., 29–31 травня, 2018 – Херсон: ХДМА, 2018. – C. 124–128.
26. Алексейчук Б.М. Ідентифікація закону розподілу похибок вимірів / Алексейчук Б.М., Пасечнюк С.С. // Судноводіння: Сб. наук. праць./ ОНМА, Вип. 27. – Одесса: «ІздатІнформ», 2017 – С. 10 – 15.
27. А.А. Кульбацький. Оцінка ризику аварійних пригод в стислих умовах / І. І. Гладких, А. А. Кульбацький, В. А. Дубовик //Матеріали науково-методичної конференції «Транспортні технології (морський та річковий флот): інфраструктура, судноплавство, перевезення, 13 автоматизація», 15-16 листопада 2019 – Одесса: НУ «ОМА»,
28. Kulbatsky A. Estimation risk of Navigation / A.Kulbatsky //«Modern engineering and innovative technologies» №6 December 2020, р. 66-75.

Каменев К. И., Каменева А.В., Цымбал Н. Н. Разработка математической модели для задачи бей-плана с учетом очередности загрузки контейнеров

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.34-45| PDF

Реферат

Складання плану завантаження для контейнерного судна, який враховує максимальну кількість факторів, вимагає враховувати обмеження на розміщення контейнерів, структурні обмеження для контейнерів та судна, правила сегрегації у випадках небезпечних вантажів, а також послідовність завантаження контейнерів залежно від порту розвантаження.

Запропонований підхід до вирішення задачі щодо автоматизації складання плану завантаження контейнеровоза передбачає поділ завдання на два етапи. На першому етапі розраховується допустиме розташування контейнерів з урахуванням конструктивних обмежень, послідовності завантаження контейнерів, сумісності небезпечних вантажів, на другому – розраховуються параметри безпеки (стійкість, довговічність тощо).

У статті пропонується булева математична модель цілочисельного лінійного програмування, яка враховує структурні особливості контейнерів, судна, правила розміщення небезпечних вантажів згідно з Міжнародним морським кодексом небезпечних вантажів, а також облік послідовності завантаження контейнерів залежно від порту розвантаження, а також змінений адитивний алгоритм для вирішення проблеми складання плану завантаження для контейнерного судна.

Проблема роз’вязується методами логічного програмування. Для перевірки математичної моделі вибрано класичний алгоритм, який спирається на ідеї загального методу гілок та меж. Його обчислення обмежені операціями додавання і віднімання. Основна ідея полягає в систематичному перерахуванні можливих рішень-кандидатів, але процедура перерахування дозволяє усунути рішення, які вона може довести, що не є оптимальними. Враховуючи, що отримана математична модель для задачі завантаження контейнерного судна має певний вид, цей алгоритм доповнюється тестами, які дають можливість відхилити деякі рішення без прямої перевірки.

У статті наведено приклад вирішення проблеми розміщення вантажів у трюмі, який отримано за допомогою модифікованого адитивного алгоритму.

Ключові слова: контейнерні судна, план завантаження, булева математична модель, послідовність завантаження контейнерів, небезпечні вантажі, аддитивний алгоритм.

Література

1. Ambrosino, D., Anghinolfi, D., Paolucci, M., Sciomachen, A. (2010). An Experimental Comparison of Different Heuristics for the Master Bay Plan Problem. Lecture Notes in Computer Science, 314–325. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-13193-6_27
2. Ambrosino, D., Sciomachen, A. (2015). Using a Bin Packing Approach for Stowing Hazardous Containers into Containerships. Springer Optimization and Its Applications, 1–18. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-18899-7_1
3. Ambrosino, D., Sciomachen, A., Tanfani, E. (2004). Stowing a containership: the master bay plan problem. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 38 (2), 81–99. doi: https://doi.org/10.1016/j.tra.2003.09.002
4. IMDG Code (2012). Vol. 1. CPI Group (UK) Ltd, Croydon, 486.
5. Kamieniev, K. I., Kamienieva, A. V. (2018). Vykopystannia adytyvnoho alhopytmu dlia pozmishchennia nebezpechnykh vantazhiv na konteinernomu sudni. Sudovozhdenie: sbornik nauchnyh tpudov, 28, 70–77
6. Kamieniev, K., Kamienieva, A., & Tsymbal, M. (2019). Construction of a mathematical model and a method for arranging hazardous cargoes on a containership. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(3 (102), 20–27. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.183385.
7. Kebedow, K. G., Oppen, J. (2018). Including Containers with Dangerous Goods in the Multi-Port Master Bay Planning Problem. MENDEL, 24 (2). doi: https://doi.org/10.13164/mendel.2018.2.023.
8. Neygel, K., Iv’en, B., Glinn, D., Uotson, K., Skinner, M. (2011). C#4.0 i platforma.NET 4 dlya professionalov. Moscow: Dialektika, Vil’yams, 1440
9. On Transportation of Dangerous Cargos. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-14?lang=en
10. Parreño-Torres, C., Alvarez-Valdes, R., Parreño, F. (2019). Solution Strategies for a Multiport Container Ship Stowage Problem. Mathematical Problems in Engineering, 2019, 1–12. doi: https://doi.org/10.1155/2019/9029267.
11. Review of Maritime Transport 2020, 2020, 2020th ed., [Online]. Available: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf.
12. Sciomachen, A., Tanfani, E. A 3D-BPP approach for optimising stowage plans and terminal productivity,Eur. J. Oper. Res., vol. 183, no. 3, pp. 1433–1446, 2007, doi: 10.1016/j.ejor.2005.11.067.
13. Taha, H. (1985). Vvedenie v issledovanie operatsiy. Kn. 1. Moscow: Mir, 479.
14. Taha, H. (2018). Issledovanie operatsiy. Sankt-Peterburg: OOO «Dialektika», 1056.
15. Wang, L., Ni, M., Gao, J., Shen, Q., Jia, Y., Yao, C. (2019). The Loading Optimization: A Novel Integer Linear Programming Model. Enterprise Information Systems, 13 (10), 1471–1482. doi: https://doi.org/10.1080/17517575.2019.1631964.
16. Yaagoubi, A. E., El Hilali Alaoui, A., Boukachour, J. (2018). Multi-objective river-sea-going container barge stowage planning problem with container fragility and barge stability factors. 2018 4th International Conference on Logistics Operations Management (GOL). doi: https://doi.org/10.1109/gol.2018.8378102.
17. Zeng, M., Low, M. Y. H., Hsu, W. J., Huang, S. Y., Liu, F., Win, C. A. (2010). Automated stowage planning for large containerships with improved safety and stability. Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference. doi: https://doi.org/10.1109/wsc.2010.5678873.
18. Власенко Е. А. Допустимая загрузка контейнеровоза.  Sci. Educ. a New Dimens. Nat. Tech. Sci. ISSN 2308-1996, vol. VI (22), no. 186, pp. 87–94, 2018.
19. Власенко Е. А., Калиниченко Е. В., Цымбал М. Н. Имитационное моделирование загрузки контейнеровоза.  Austria – Sci., no. 26, pp. 43–49, 2019.
20. Власенко Е. А., Цымбал Н. Н. Некоторые особенности составления грузового плана контейнеровозов.  Судноводіння / Shipping & Navigation ISSN 2306-5761, no. 28, pp. 35–41, 2018. DOI: 10.31653/2306-5761.27.2018.35-41.
21. Чепок А. О. Разработка процедуры отображения укладки генерального груза в трюмах судна.  Судноводіння / Shipping & Navigation ISSN 2306-5761, no. 20, pp. 146–149, 2011.

Конон Н.М., Піпченко О.Д. Аналіз морських аварій за участю контейнеровозів

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.46-55| PDF

Реферат

У дослідженні представлено аналіз статистики морських аварій за участю контейнеровозів на основі 22 звітів про розслідування морських аварій за період з 2012 по 2019 роки. Аналіз має стати основою для оцінки ключових факторів, що впливають на недооцінку оцінки ризику під час навігації контейнеровозів. Незважаючи на те, що наявний негативний досвід викладено у звітах про розслідування, які містять «дослідження» з рекомендованими діями уникнення, тенденція морських аварій та інцидентів зберігається.

Згідно з Циркуляром ІМО MSC-MEPC.3/Circ.3 «Casualty-related matters. Reports on marine casualties and incidents», розглянуті морські аварії класифікуються як дуже серйозні та серйозні морські аварії. Звіти про морські жертви та інциденти». З метою вивчення тенденції факторів, що призводять до морських аварій, першопричини були розділені на дві групи: первинні та вторинні. Дослідження оцінює ймовірність кількох видів аварій протягом зазначеного періоду, визначаючи випадки зіткнення як найбільш поширені. На основі кореляції результатів було обрано один із випадків для детального опису. Розглянуто можливі запобіжні заходи безпеки для відповідних морських аварій, підкреслюючи життєву роль усвідомлення безпеки в будь-який час.

В результаті дослідження аварійності контейнеровозів за період з 2012 по 2019 роки, було визначено, що найбільш поширеною морською аварією в межах аналізу постає зіткнення суден. Крім того, зазначено, що неусвідомленість ситуації при цьому переважає як первинна і вторинна причини в більшості випадків. Вивчивши рекомендації, надані у звітах про розслідування аварій, слід підкреслити, що вони переважно стосуються навчання, підготовки та перевірки компетентності екіпажу залученого у морську аварію.

Дані, надані звітами про морські дослідження та щорічними оглядами EMSA, виконують статистичну функцію. Однак головна мета підвищення безпеки судноплавства не може бути досягнута лише шляхом аналізу статистичних даних. Отже, стратегія забезпечення мінімізації аварій на морі має полягати у визначенні першопричин з метою розробки ефективних методів їх запобігання.

Ключові слова: контейнеровози, безпека судноплавства, серйозні морські аварії, ситуаційна обізнаність, зіткнення.

Література
 1. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs).
 2. European Maritime Safety Agency (EMSA): Annual overview of marine casualties and incidents 2020, Lisbon, 2020.
 3. European Maritime Safety Agency (EMSA): Preliminary annual overview of marine casualties and incidents 2014-2020, Lisbon, 2021.
 4. European Maritime Safety Agency (EMSA): Safety Analysis of Data Reported in EMCIP – Analysis on Marine Casualties and Incidents involving Container Vessels, 2020.
 5. Hasanspahi´c, N., Vujiˇci´c, S., Franˇci´c, V., Campara, L, The Role of the Human Factor in Marine Accidents. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9, 261. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/ jmse9030261
 6. IMO, Casualty Investigation Code, London, 2008.
 7. IMO Circular MSC-MEPC.3/Circ.3, Casualty-related matters. Reports on marine casualties and incidents, 2008.
 8. IMO Resolution A.857(20) for Vessel Traffic Services, 1997.
 9. Japan Transport Safety Board Marine Accident and Incident Reports, 2012-2019. [Online]. Available: https://www.mlit.go.jp/jtsb/marrep.html
 10. Krzysztof Wróbel, Searching for the origins of the myth: 80% human error impact on maritime safety, Reliability Engineering & System Safety, Volume 216, 2021, 107942, ISSN 0951-8320. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107942
 11. Marine Accident Investigation Branch Reports, 2012-2019. [Online]. Available: https://www.gov.uk/maib-reports
 12. Resolution A.1106(29) – Guidelines for the onboard operational use of shipborne automatic identification systems (AIS), 2015.
 13. UNCTAD/RMT/2017, [Online]. Available: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2017_en.pdf
Корбан Д.В. Поляризаційний вибір навігаційних об’єктів, розміщенних в зоні атмосферних утворень

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.56-70| PDF

Реферат

Здійснено реалізацію моделі взаємодії суднової РЛС із зовнішнім середовищем при однопозиційній радіолокації, коли навігаційний об’єкт перебуває у зоні атмосферного утворення. Електромагнітна хвиля на випромінювання і прийом представлена у вигляді двох матриць, що складаються з дійсних енергетичних параметрів Стокса, а відбиваючі властивості атмосферного утворення характеризуються 16 коефіцієнтами, що об’єднані в матрицю Мюллера яка складається з чотирьох стовпців і чотирьох рядків. Відбита хвиля представлена чотирма параметрами Стокса, як поле, індуковане невідомим розподілом відбивачів атмосферного утворення, при їх опроміненні електромагнітними хвилями чотирьох поляризацій у лінійному та круговому базисах. Визначення коефіцієнтів матриці розсіювання атмосферного утворення здійснюється диференціюванням або інтегруванням за методом Пікара (послідовним наближенням). Показано, що коефіцієнти матриці розсіювання атмосферного утворення є змінними функціями часу, кінцевими для всіх значень аналізованого інтервалу. Зроблено поділ часового проміжку на відрізки, у яких коефіцієнти матриці розглядаються як постійні, що дозволяє їх обчислити за допомогою формули Бейкера. Практична реалізація моделі взаємодії суднової РЛС з атмосферним середовищем заснована на вимірюванні коефіцієнтів матриці розсіювання при послідовному опроміненні атмосферного утворення неполяризованою хвилею, хвилею двох лінійних та кругової поляризацій.

Ключові слова: модель взаємодії, суднова РЛС, атмосферне середовище, навігаційний об’єкт, електромагнітна хвиля, матриця Мюллера, параметри Стокса, метод послідовних наближень, оператори диференціювання та інтегрування, радіолокаційний канал, динамічна система.

Література

1. Putyatin V.G. Radiolokatsionnoye raspoznavaniye navigatsionnykh obyektov na puti sudna po polyarizatsionnym parametram elektromagnitnoy volny / V.G. Putyatin. D.M. Korban. S.Yu. Gudenko i dr // Matematichnі mashini і sistemi. 2017. – №4. – S.120-128.
2. Akinshin R.N. Model matrichnoi vzaimnokorrelyatsionnoi funktsii zondiruyushchego i otrazhennogo vektornykh signalov dlya kontseptualnogo proyektirovaniya radiolokatora s sintezirovannoi aperturoi na vozdushnom nositele /Akinshin R.N.. Esikov O.V. Zatuchnyi D.A.. Peteshov A.V. // Nauchnyy vestnik MGTU GA. 2019; 22(2):86-95. https://doi.org/10.26467/2079-0619-2019-22-2-86-95
3. Zalevskiy A.P. Otsenka effektivnosti prostranstvenno-vremennoy i vremya-prostranstvennoy filtratsii signalov v kogerentno-impulsnykh RLS / Zalevskiy A.P. Piza D.M. Presnyak I.S. Sirenko A.S. // Radіoyelektronіka. Іnformatika. Upravlіnnya. – Zaporіzhzhya: ZNTU. 2012. – №2. – S.39-44.
4. Putyatin V. G. Matritsa rasprostraneniya radiolokatsionnogo informatsionnogo kanala pri radiolokatsionnom nablyudenii navigatsionnykh obyektov na puti sudna / Putyatin V.G. Korban D.V. Knyaz A.I. // Matematicheskiye mashiny i sistemy. 2018. – №2. – S.141-147.
5. Metody priblizhennogo resheniya zadachi Koshi: Uchebnoye posobiye / K.V. Grigoryeva. S. E. Mikheyev. – SPb: SPb GU. 2010. – s.56.
6. Verba V. S., Neronskiy L. B., Osipov I. G., Turuk V. E. Radiolokacionnie sistemi zemleobzora kosmitcheskogo bazirovaniya [Space Based Radar Surveillance Systems]. Pod red. V.S. Verbi. M.: Radiotehnika, 2010, 680 s.
7. Botov M. I., Vyahirev V. A., Devotchak V. V. Vvedenie v teoriyu radiolokatcionnih sistem: monografiya. [Introduction to the theory of radar systems: monograph]. Pod red. M.I. Botova. Krasnoyarsk: Sib. federal. un-t, 2012, 394 s.
8. Akhiyarov V. V., Nefedov S. I., Nikolaev A. I. Radiolokaczionny`e sistemy`. [Radar systems]. Pod red. A.I. Nikolaeva. 2-e izd., M.: Izd. MGTU im. N.E`. Baumana, 2018, 349 s. ISBN 978-5-7038-4823-4.
9. Korban D.V., Volkov A.N., Korban V.Kh., Degtyareva L.N. Ispolzovaniye matritsy kogerentnosti chastichno polyarizovannoy volny dlya povysheniya effektivnosti radiolokatsionnogo nablyudeniya obyektov//Tsifrovyye tekhnologii. ONAZ іm.O.S.Popova. Odesa. – №23. 2018. – S.131-142.
10. Korban D.V. Burmaka І.O. Kіntsevomіrnі rozpodіli pri radіolokatsіynomu sposterezhennі navіgatsіynikh ob’єktіv / Korban D.V. Burmaka І.O. // Sudnovodіnnya: Zb. nauk. prats/ NU «OMA». Vip. 29. – Odesa: E 89 «VidavІnform». 2019. – S. 106 – 115.
11. William L. Melvin; James A. Scheer Principles of Modern Radar: Volume 3: Radar Applications, Institution of Engineering & Technology,2013. – 820 р. ISBN: 9781891121548.
12. Richard Klemm; Ulrich Nickel; Christoph Gierull; Pierfrancesco Lombardo; Hugh Griffiths; Wolfgang Koch Novel Radar Techniques and Applications Volume 1: Real Aperture Array Radar, Imaging Radar, and Passive and Multistatic Radar, Institution of Engineering & Technology, 2017. – 951 p. ISBN: 9781613532256.
13. Richard Klemm; Ulrich Nickel; Christoph Gierull; Pierfrancesco Lombardo; Hugh Griffiths; Wolfgang Koch Novel Radar Techniques and Applications Volume 2: Waveform Diversity and Cognitive Radar, and Target Tracking and Data Fusion, SciTech Publishing, 2017 – 553 p. ISBN: 9781613532263.
14. Michael C. Wicks; Eric L. Mokole; Shannon D. Blunt; Richard S. Schneible; Vincent J. Amuso Principles of Waveform Diversity and Design, Scitech Publishing, 2011 – 1228 p. ISBN: 9781891121951.
15. Clive Alabaster Pulse Doppler Radar: Principles, technology, applications, SciTech Publishing Inc, United States, 2012. – 420 p. ISBN: 9781891121982

Кривий О.Ф., Міюсов М.В., Кривий М.О. Математичне моделювання роботи суднових гвинтів при різних режимах маневрування

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.71-87| PDF

Реферат

Досліджено вплив криволінійний рух судна на роботу гребного гвинта. Показано, що навіть при малих значеннях кута дрейфу і кутової швидкості судна поперечна складова сили на гвинті і момент є відмінними від нуля, і не можуть бути знехтуваними. Проаналізовані існуючі і запропоновані нові ефективні математичні моделі повздовжньої і поперечної ком-понент сили і моменту, спричинених роботою гребного гвинта судна в розмірному і безроз-мірному видах. Зокрема, отримані прості подання для безрозмірних коефіцієнтів упору гвин-та і моменту на валу гребного гвинта, коефіцієнтів попутного потоку, засмоктування і скосу потоку на гребному гвинті для довільних кутів дрейфу і кутової швидкості. Проведено чис-ловий аналіз отриманих безрозмірних компонент сил і моменту, спричинених роботою гре-бного гвинта, і показана їх адекватність. Показано, як змінюються вказані параметри для усіх можливих значень кута дрейфу і кутової швидкості. Для низки комерційних суден різного типу наведені технічні характеристики і розраховані динамічні параметри для побудови ма-тематичних моделей роботи гребного гвинта при криволінійному русі судна.

Ключові слова: математичні моделі, суднові гребні гвинти, криволінійний рух, повздовжні і поперечні компоненти сил і моменту, безрозмірні коефіцієнти попутного току і засмокту-вання.

Література

1. А. М. Басин, И.Я. Миниович, Теория и расчет гребных винтов. ГСИСП, Л. 1963.
2. А. Д. Гофман, Движительно-рулевой комплекс и маневрирование судна. Справочник, Л.: Судостроение. 1988.
3. О. Ф. Кривий, Методи математичного моделювання в задачах судноводіння, ОНМА, Одеса. 2015.
4. А. Ф. Кривой, М. В. Миюсов, “Математическая модель плоского движения судна при наличии ветродвижителей”, Судовождение, вып. 26, С.110-119, 2016.
5. А. Ф. Кривой, М. В. Миюсов, “Математические модели гидродинамических характеристик пропульсивного комплекса судна для произвольных углов дрейфа”, Судовождение, вып. 28, С. 88-103, 2018. DOI: 10.31653/2306-5761.27.2018.88-102
6. А. Ф. Кривий, М. В. Міюсов, “Нові математичні моделі повздовжніх гідродинамічних сил на корпусі судна”. Судноводіння, 2020, 30. С. 88-98 DOI: 10.31653/2306-5761.30.2020.88-98
7. М. П. Лебедева, Л. И. Вишневский. “Силы на гребном винте маневрирующего судна” Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, т. 11, № 3, С. 554–564, 2019. DOI: 10.21821/2309-5180-2019-11-3-554-56.
8. М. В. Миюсов, Режимы работы и автоматизация пропульсивного комплекса теплохода с ветродвижителями, Одесса: ОГМА, ОКФА, 1996.
9. Р. Я. Першиц, Управляемость и управление судном, Л.: Судостроение, 1983.
10. В. К. Турбал, В. С. Шпаков, В. М. Штумпф, Проектирование обводов и движетелей морских транспортных судов, Л: Судостроение., 1983.
11. Ю. И. Юдин, И. И. Сотников, “Математические модели плоскопараллельного движения судна. Классификация и критический анализ”, Вестник МГТУ, т. 9, № 2, С. 200-208, 2006.
12. M. Altosole, U. Campora, M. Figari, M. Laviola, M. Martelli, “A Diesel Engine Modelling Approach for Ship Propulsion Real-Time Simulators”, J. Mar. Sci. Eng., v. 7, 138. 2019. https://doi.org/10.3390/jmse7050138
13. Erhan Aksu, Ercan Köse, “Evaluation of Mathematical Models for Tankers Maneuvering Motions”, JEMS Maritime Sci, v.5 №1, pp. 95-109, 2017. DOI: 10.5505/jems.2017.52523
14. Richard Biven, “Interactive Optimization Programs for Initial Propeller Design” University of New Orleans Theses and Dissertations. 1009. 2009. https://scholarworks.uno.edu/td/1009
15. S. Inoe, M. Hirano, K. Kijima, “Hydrodynamic derivatives on ship maneuvering”, Int. Shipbuilding Progress, v. 28, № 321, pp. 67-80, 1981.
16. Y. Furukawa, H. Ibaragi, Y. Nakiri and K. Kijima, “Shallow water effects on longitudinal components of hydrodynamic derivatives”, 4th MASHCON, Hamburg – Uliczka et al. (eds)- Bundesanstalt für Wasserbau, 2016. DOI: 10.18451/978-3-939230-38-0_33
17. D. Kang, V. Nagarajan, K. Hasegawa, et al, “Mathematical model of single-propeller twin-rudder ship”. J Mar Sci Technol, v. 13, pp. 207–222, 2008, https://doi.org/10.1007/s00773-008-0027-0
18. K. Kijima, “Prediction method for ship maneuvering performance in deep and shallow waters. Presented at the Workshop on Modular Maneuvering Models”, The Society of Naval Architects and Marine Engineering, v.47, pp.121-130, 1991.
19. O. F. Kryvyi, M. V. Miyusov, “Mathematical model of hydrodynamic characteristics on the ship’s hull for any drift angles”, Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Taylor & Francis Group, London, UK., pp. 111-117, 2019.
20. O. F. Kryvyi, M. V. Miyusov, “The Creation of Polynomial Models of Hydrodynamic Forces on the Hull of the Ship with the help of Multi-factor Regression Analysis”, 8 International Maritime Science Conference. IMSC 2019. Budva, Montenegro, pp.545-555 http://www. imsc2019. ucg.ac.me/IMSC2019_ BofP. pdf
21. G. Kuiper, The Wageningen Propeller Series. MARIN Publication 92-001, 1992.
22. M.W.C. Osterveld and P. Van Ossanen. “Further computer-analyzed data of the Wageningen b-screw series”, Int. Ship. Progress, v. 22, №251, 1975.
23. Report of Research committee on standardization of mathematical model for ship maneuvering predictions (P-29), 2013, Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers (in Japanese). http://www.jasnaoe.or.jp/research/pcommittee_end.
24. H. Shang, C. Zhan, Z. Liu, “Numerical Simulation of Ship Maneuvers through Self-Propulsion”, Journal of Marine Science and Engineering, 9(9):1017, 2021. https://doi.org/10.3390/jmse9091017
25. Ni. Shengke, Zhengjiang Liu, and Yao Cai. “Ship Manoeuvrability-Based Simulation for Ship Navigation in Collision Situations” J. Mar. Sci. Eng. 2019, 7, 90; doi:10.3390/jmse7040090
26. S. Sutulo and C. Guedes Soares, “Mathematical Models for Simulation of Maneuvering Performance of Ships” Marine Technology and Engineering, (Taylor & Francis Group, London), p 661–698, 2011.
27. Minh Tran, Jonathan Binns, Shuhong Chai, Alexander L Forrest and Hung Nguyen. “A practical approach to the dynamic modelling of an underwater vehicle propeller in all four quadrants of operation” J Engineering for the Maritime Environment 2019, Vol. 233(1) 333–344 https://doi.org/10.1177/1475090217744906
28. Y. Yoshimura, Y. Masumoto, “Hydrodynamic Database and Manoeuvring Prediction Method with Medium High-Speed Merchant Ships and Fishing”, International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2012) pp.494-504.
29. Yasuo Yoshimura, Masatoshi Kondo, Tomofumi Nakano, et al. “Equivalent Simple Mathematical Model for the Manoeuvrability of Twin-propeller Ships under the same propeller-rps”. Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers, v.24, №.0, p.157. 2016, https://doi.org/10.9749/jin.133.28
30. H. Yasukawa, Y. Yoshimura. “Introduction of MMG standard method for ship maneuvering predictions” J Mar Sci Technol, v. 20, 37–52pp, 2015. DOI 10.1007/s00773-014-0293-y
31. Wei Zhang, Zao-Jian Zou, “Time domain simulations of the wave-induced motions of ships in maneuvering condition”, J Mar Sci Technol, 2016, v. 21, pp. 154–166. DOI 10.1007/s00773-015-0340-3
32. Wei Zhang, Zao-Jian Zou, De-Heng Deng, “A study on prediction of ship maneuvering in regular waves” Ocean Engineering, v. 137, pp 367-381, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.03.046

Сінюта К.О. Управління судном за збуренням при послідовному зчисленні та обсервації руху судна

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.88-94| PDF

Реферат

На сьогоднішній день буксири, які експлуатуються в портах, мають різний тип і потужність і переважно залежать від розміру судна та зовнішніх умов порту (вітер, хвилі, течія та мілководдя). Основні ризики в портах, на які вказують деякі автори, можна класифікувати так: погані знання та підготовка персоналу судна та порту; людський фактор загалом; неякісне обслуговування портових буксирів; поганий зв’язок між усіма гравцями під час приходу судна в порт або виходу з порту, а також швартовних операцій (у разі спілкування екіпажу судна, лоцмана порту та капітан буксирів різними мовами); погане або застаріле буксирне обладнання; низька культура безпеки.
При русі судна в зонах з небезпечними ділянками водного шляху, заході в порт і виході з нього, а також при виконанні швартових операцій для забезпечення необхідної маневреності судна та підтримки навігаційної безпеки на належному рівні додатково залучаються лінійні та/або портові лоцмани, ескортні та канткові буксири . Найбільш небезпечними є ситуації відмов суднової енергетичної установки під час маневрування у стиснутій акваторії, коли буксири стають єдиним засобом контролю, який може запобігти аварії. При забезпеченні міжнародного судноплавства процес взаємодії між екіпажем судна, лоцманами та буксирами ускладнюється наявністю мовних та культурних бар’єрів, що ускладнює ефективну синергетичну взаємодію. Тому важливим для підтримки належного рівня безпеки є відповідна попередня підготовка.
У цій роботі розроблено план маневрування з використанням експлуатаційного зусилля буксирів в екстремальних ситуаціях, запропоновано контрольний перелік організаційно-адміністративної підготовки органів керування судном до роботи в екстремальних умовах.

Ключові слова: буксири, аварійні ситуації, маневрування акваторією порту, система управління.

Література

1. Aydin, C.; Karabulut, U.C.; Ünal, U.O.; Sariöz, K. Practical computational procedures for predicting steering and braking forces of escort tugs. Gemive Deniz Teknol. 2017, 21, 21–36. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.08.021
2. Piaggio, B.; Viviani, M.; Martelli, M.; Figari, M. Z-Drive Escort Tug manoeuvrability model and simulation. Ocean Eng. 2019, 191, 106461. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106461
3. Çakır, E.; Fışkın, R.; Bayazit, O. An Analysis of Accidents Occurred on Tugboats; Dokuz Eylül University, Maritime Faculty: Izmir, Turkey, 2017; pp. 1–13.
4. Vorokhobyn I. I. Otsenka navyhatsyonnoi bezopasnosty pry plavanyy sudov v stesnenyh vodakh / I. I. Vorokhobyn, Yu. V. Kazak, V. V. Severyn – LAP LAMBERT Academic Publishing, – 2018. – 239 s.
5. Wang, W.; Zhao, H.; Li, Q. Research on optimization of port tug scheduling for multi-berth bases. Comput. Eng. Appl. 2013, 49, 8–12.
6. Polivoda M. S. ROZVYTOK BUKSYRNOHO FLOTU V UKRAINSKYKh PORTAKh / M. S. Polivoda. // Internauka. – 2019. – №8. – S. 37–41.
7. J. Esposito, M. Feemster and E. Smith, Cooperative manipulation on the water using a swarm of autonomous tugboats, IEEE International Conference on Robotics and Automation, Pasadena, USA (2008) 1501–1506.
8. Lin, A.; Zeng, J. The formation control method for multiple tugboats assist the lame ship berthing. J. Xiamen Univ. (Nat. Sci.) 2019, 58, 97–103. doi:10.6043/ji.sn.0438-0479.201707018

Сурінов І.Л., Шемонаєв В.Ю., Казак Ю. В. Інформаційне забезпечення операторської діяльності при організації роботи буксирів

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.95-102| PDF

Реферат

На сьогоднішній день буксири, які експлуатуються в портах, мають різний тип і потужність і переважно залежать від розміру судна та зовнішніх умов порту (вітер, хвилі, течія та мілководдя). Основні ризики в портах, на які вказують деякі автори, можна класифікувати так: погані знання та підготовка персоналу судна та порту; людський фактор загалом; неякісне обслуговування портових буксирів; поганий зв’язок між усіма гравцями під час приходу судна в порт або виходу з порту, а також швартовних операцій (у разі спілкування екіпажу судна, лоцмана порту та капітан буксирів різними мовами); погане або застаріле буксирне обладнання; низька культура безпеки.

При русі судна в зонах з небезпечними ділянками водного шляху, заході в порт і виході з нього, а також при виконанні швартових операцій для забезпечення необхідної маневреності судна та підтримки навігаційної безпеки на належному рівні додатково залучаються лінійні та/або портові лоцмани, ескортні та канткові буксири . Найбільш небезпечними є ситуації відмов суднової енергетичної установки під час маневрування у стиснутій акваторії, коли буксири стають єдиним засобом контролю, який може запобігти аварії. При забезпеченні міжнародного судноплавства процес взаємодії між екіпажем судна, лоцманами та буксирами ускладнюється наявністю мовних та культурних бар’єрів, що ускладнює ефективну синергетичну взаємодію. Тому важливим для підтримки належного рівня безпеки є відповідна попередня підготовка.

У цій роботі розроблено план маневрування з використанням експлуатаційного зусилля буксирів в екстремальних ситуаціях, запропоновано контрольний перелік організаційно-адміністративної підготовки органів керування судном до роботи в екстремальних умовах.

Ключові слова: буксири, аварійні ситуації, маневрування акваторією порту, система управління.

Література

1. Aydin, C.; Karabulut, U.C.; Ünal, U.O.; Sariöz, K. Practical computational procedures for predicting steering and braking forces of escort tugs. Gemive Deniz Teknol. 2017, 21, 21–36. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.08.021
2. Piaggio, B.; Viviani, M.; Martelli, M.; Figari, M. Z-Drive Escort Tug manoeuvrability model and simulation. Ocean Eng. 2019, 191, 106461. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106461
3. Çakır, E.; Fışkın, R.; Bayazit, O. An Analysis of Accidents Occurred on Tugboats; Dokuz Eylül University, Maritime Faculty: Izmir, Turkey, 2017; pp. 1–13.
4. Vorokhobyn I. I. Otsenka navyhatsyonnoi bezopasnosty pry plavanyy sudov v stesnenyh vodakh / I. I. Vorokhobyn, Yu. V. Kazak, V. V. Severyn – LAP LAMBERT Academic Publishing, – 2018. – 239 s.
5. Wang, W.; Zhao, H.; Li, Q. Research on optimization of port tug scheduling for multi-berth bases. Comput. Eng. Appl. 2013, 49, 8–12.
6. Polivoda M. S. ROZVYTOK BUKSYRNOHO FLOTU V UKRAINSKYKh PORTAKh / M. S. Polivoda. // Internauka. – 2019. – №8. – S. 37–41.
7. J. Esposito, M. Feemster and E. Smith, Cooperative manipulation on the water using a swarm of autonomous tugboats, IEEE International Conference on Robotics and Automation, Pasadena, USA (2008) 1501–1506.
8. Lin, A.; Zeng, J. The formation control method for multiple tugboats assist the lame ship berthing. J. Xiamen Univ. (Nat. Sci.) 2019, 58, 97–103. doi:10.6043/ji.sn.0438-0479.201707018

Сурінов І. Л. Порівняння аварійних ситуацій при плаванні суден в екстремальних умовах

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.103-110| PDF

Реферат

Морські судна близько 80% ходового часу проводять у відкритому морі і близько 20% в екстремальних умовах обмежених вод. Однак кількість аварійних подій в екстремальних умовах складає більше 90% від загальної їх кількості. В результаті морських катастроф щорічно в світі гине близько 200 тис. людей., з них 50 тис. – безпосередньо у воді після аварії судна, а 50 тис. гине на рятувальних засобах в умовах, які не є насправді надзвичайними. Основним фактором аварій на морі, які здатні перерости в надзвичайні ситуації, є порушення в галузі безпеки мореплавства. Статистичні дані показують, що найчастіше ці порушення призводять до навігаційних аварій. У сукупності зіткнення суден, навали і посадки на мілину становлять не менше 80% від усієї кількості аварій. Основною причиною таких ситуацій є «людський фактор », який недостатньо досліджений і знаходиться на стадії розвитку. По-перше, це стосується адекватних дій операторів складних систем під час знаходження в неадекватних (надзвичайних і аварійних) умовах експлуатації транспортного засобу. У цьому сенсі актуальними стають дослідження по гармонізації взаємодії між явищами, процесами, механізмами і системами, якими керують суднові оператори. Особливе увага приділяється підвищенню безпеки експлуатації суден методами управління подіями під час підготовки екіпажів суден в крюїнгових компаніях.

Аналіз аварійних ситуацій при управлінні суднами в екстремальних умовах має вагому роль в дослідженні поведінки екіпажу у таких ситуаціях. На підставі отриманих статистичних даних був розроблений спеціальний чек лист, який допоможе підготувати членів екіпажу до дій в аварійних ситуаціях. Також даний чек лист надає можливість знизити ризик виникнення передаварійної ситуації.

Ключові слова: аварійні ситуації, чек-лист, екстремальні умови, дії екіпажу, навігаційна підготовка.

Література

1. An analysis of wintertime navigational accidents in the Northern Baltic Sea / FlorisGoerlandt, Habtamnesh Goite, Osiris A. Valdez Banda и др.]. // Safety Science. – 2017. – №92. – С. 66-84. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.09.011
2. Ketki Kulkarni. Preventing shipping accidents: Past, present, and future of waterway risk management with Baltic Sea focus / Ketki Kulkarni, Floris Goerlandt, Jie Li. // Safety Science. – 2020. – №129. – С. 104-115. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104798
3. Zhiwei Zhang. Global ship accidents and ocean swell-related sea states / Zhiwei Zhang, Xiao-Ming Li. // Natural hazards and Earth system sciences. – 2017. – №17. – С. 2041-2051. https://doi.org/10.5194/nhess-17-2041-2017
4. Zobair Ibn Awal. A Study on Accident Theories and Application to Maritime Accidents / Zobair Ibn Awal, Kazuhiko Hasegawa. // Procedia Engineering. – 2017. – №194. – С. 298-306. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.149
5. Fatal accidents and injuries among merchant seafarers worldwide / SE Roberts, D. Nielsen, A. Kotłowski, B. Jaremin. // Occupational Medicine. – 2014. – №64. – С. 259-266. https://doi.org/10.1093/occmed/kqu017
6. Z.I. Awal, Development of logic programming technique for marine accident analysis, Doctoral dissertation, Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan, 2016. https://doi.org/10.18910/59594
7. Keefe, P., Disasters at sea and their impact on shipping regulation. In Marine Link. Available at: http://www.marinelink.com/news/disasters-shippingimpact371542.aspx. [Accessed: 12 June 2021].
8. J.U. Schrder-Hinrichs, E. Hollnagel, and M. Baldauf, From Titanic to Costa Concordia-a century of lessons not learned. WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 11 (2012), No. 2, pp. 151-167. https://doi.org/10.1007/s13437-012-0032-3
9. M. Afenyo, F. Khan, B. Veitch, M. Yang Arctic shipping accident scenario analysis using Bayesian Network approach Ocean Eng., 133 (2017), pp. 224-230. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.02.002
10. M. Luo, S.-H. Shin Half-century research developments in maritime accidents: future directions Accid. Anal. Prev., 123 (2019), pp. 448-460. https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.04.010
11. An era of inland water transport accidents and casualties: the case of a low-income country / Mia, Md Jobayer, Uddin, Md Imran, Awal, Zobair Ibn, Abdullah, Ahammad. // Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping. – 2021. – №5. – С. 32-39. https://doi.org/10.1080/25725084.2021.1919432
12. Obertiur K. L. Povыshenye bezopasnosty эkspluatatsyy sudov metodamy upravlenyia sobыtyiamy: dys. kand. tekhn. nauk: 05.22.20 / Obertiur Konstantyn Leonydovych – Odessa, 2015. – 223 s.
13. R. Flage, T. Aven, E. Zio, P. Baraldi Concerns, challenges, and directions of development for the issue of representing uncertainty in risk assessment Risk Anal., 34 (2014), pp. 1196-1207. doi.org/10.1111/risa.12247
14. F. Goerlandt, J. Montewka, W. Zhang, P. Kujala An analysis of ship escort and convoy operations in ice conditions Saf. Sci. (2016) https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.01.004
15. Hladkykh Y.Y. Razrabotka standarta эlektronnoho obmena ynformatsyei dlia sudov na vnutrennykh vodnыkh putiakh Ukraynы // Sudovozhdenye: Sb. nauchn. trudov / ONMA, Vыp. 11. – Odessa: «YzdatYnform», 2006
16. Tsыmbal N.N. Vыbor optymalnoho manёvra raskhozhdenyia pry nalychyy raspredelёnnыkh navyhatsyonnыkh prepiatstvyi // Mezhdunarodnaia nauchno-tekhnycheskaia konferentsyia «Sovremennoe sudokhodstvo y morskoe obrazovanye» – Odessa, 7-9 aprelia 2004. – S.36-37.
17. Nekrasov V.A. Morekhodnost y tekhnycheskaia ustoichyvost sudna // Hydromekhanyka sudna, Trudы NKY. 1985. – S.61-72.
18. Kapustyn V.V. Otsenka resursnыkh pokazatelei sudovoi tekhnyky cherez pokazately nadezhnosty: materyal tekhnycheskoi ynformatsyy / V.V. Kapustyn, V.N. Lytoshenko // Vestnyk SevHTU. – Sevastopol: Yzd-vo SevHTU, 2002. – Vыp. 38: Mekhanyka, эnerhetyka, эkolohyia: Korablestroenye. – S. 75-77.
19. Ehorov H.V. Yssledovanye ryska pry эkspluatatsyy sudov smeshannoho plavanyia // Zb. nauk. prats UDMTU. – Mykolaiv: UDMTU, 2000. – № 5. – S. 49-59.
20. Ershov A. A. Teoretycheskye osnovы y metodы reshenyia pryorytetnыkh problem bezopasnosty moreplavanyia: avtoref. dys. d-ra tekhn. nauk: 05.22.19 / A. A. Ershov. , 2000. – 44 s.
21. Menshykov V. Y. Metrolohycheskaia nadezhnost navyhatsyy s uchetom nepolnotы ynformatsyy: avtoref. dys. d-ra tekhn. nauk: 05.22.19 / V. Y: Menshykov., 1995. -40 s.
22. Emelianov M.D. Otsenka ryska y krytycheskye эlementы morskykh sudov //Problemы razvytyia morskoho flota: Sb. nauchn. trudov. – 2009. – S. 20-41.
23. F. Goerlandt, G. Reniers On the assessment of uncertainty in risk diagrams Saf. Sci., 84 (2016), pp. 67-77. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.12.001
24. W. Zhang, F. Goerlandt, P. Kujala, Y. Wang An advanced method for detecting possible near miss ship collisions from AIS data Ocean Eng., 124 (2016), pp. 141-156. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2016.07.059
25. J. Zhang, Â.P. Teixeira, C. Guedes Soares, X. Yan, K. Liu Maritime transportation risk assessment of Tianjin port with Bayesian Belief Networks Risk Anal., 36 (2016), pp. 1171-1187. https://doi.org/10.1111/risa.12519

Шемонаєв В.Ю., Сурінов І. Л. Управління екіпажем судна в надзвичайної ситуації на прикладі судноплавної компанії

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.111-119| PDF

Реферат

Початок XXI століття характеризується наявністю великого спектра концепцій і тео-рій, що визначають розвиток управління персоналом, які розрізняються позиціями відносно ролі та значення людини в компанії. В результате склалася парадоксальна ситуація: з одного боку, є досить велика різноманітність теоретичних поглядів на розвиток управління персо-налом як системи наукових знань, а з іншого боку, відсутні методологія та теорія, що розк-ривають процес розвитку систем управління персоналом, особливо у високотехнологічних та пов’язаних з особливими ризиком компаніях, таких, наприклад, як судноплавство, яка органічно вплелася в життя людства. Професія моряка стала по суті масовою, але в той же час вона зберегла всі риси критичних професій, тобто таких, в межах яких людина постійно піддається впливу ряду негативних чинників (стрес-факторів), стійкість до яких не є преро-гативою всіх людей – факт, який набирає протиріччя з вимогою забезпечення моряками швидко зростаючого світового флоту.

Ключові слова: концепція, теорія, система управління персоналом, компанія, ризики, життя людини.

Література

1. Резолюція А.741(18) Прийнято 4 листопада 1993 року Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією судів та запобіганням забруднення (Міжнародний кодекс з управління безпекою (МКУБ) / Електронний ресурс. [Режим доступу]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_304?lang=uk#Text (Дата запиту: 15.10.2021).
2. Циркуляр MSC 829, Інструкції щодо застосування формальної оцінки безпеки в процесі формування правил / Електронний ресурс. [Режим доступу]: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/HumanElement/Documents/MSC-MEPC.2-Circ.12-Rev.2%20-%20Revised%20Guidelines%20For%20Formal%20Safety%20Assessment%20(Fsa)For%20Use%20In%20The%20Imo%20Rule-Making%20Proces…%20(Secretariat).pdf (Дата запиту: 17.10.2021).
3. Chengi Kuo Managing ship safety in the 21 st century Lloyd’s Practical Shipping Guides 204 Pages / Published: 01/12/1998.
4. Kuo, C. Managing Ship Structural Development, SNAME Ship Structure symposium, 2000.
5. Pomeroy, R. V. Marine Risk Assessment – the ISM code and beyond, LRS Website.
6. Vassalos, Dracos Shaping ship safety – The shape of future, Marine Technology, April 1999.
7. Health & Safety Executive (1997) Successful Health and Safety Management HS(G)65 HSE Books.
8. Арсеньєв Ю.М., Шелобаєв С.І., Давидова Т.Ю. Управління персоналом. Моделі керування. ЮНІТІ. 2005., 287 с.
9. Арсеньєв Ю.М., Шелобаєв С.І., Давидова Т.Ю. Управління персоналом. Технології. ЮНІТІ. 2005., 191 с.
10. Афонін І.В. Управління розвитком підприємства. Стратегічний менеджмент, інновації, інвестиції, ціни. Навчальний посібник. М.: Дашков та К. 2002, 380 с.
11. Біляцький Н.П. та ін. Управління персоналом. Навчальний посібник. Мінськ: ТОВ “Інтерпрессервіс”; УП “Екоперспектива”. 2002, 350 с.
12. Веснін В.Р. Менеджмент персоналу Еліт-2000. 2003., 304 с.
13. Герасимов Б.М., Чумак В.Г., Яковлєва Н.Г. Менеджмент персоналу Фенікс. 2003., 447 с.

Шемонаєв В. Ю. Методології та підходи до розслідування аварій та інцидентів на морі

DOI: 10.31653/2306-5761.32.2021.120-130| PDF

Реферат

Метою нинішньої ситуації є надання державам єдиного підходу при проведенні розслідувань щодо морських аварій та морських інцидентів. Розслідування щодо безпеки на морі не спрямовані на визначення провини чи визначення відповідальності. Це розслідування проводиться з метою запобігання морських аварій та морських інцидентів у майбутньому. Ця мета буде досягнута за допомогою:
– застосування послідовної методології та підходу, щоб уможливити та заохочувати широкомасштабне розслідування, де це необхідно, в інтересах виявлення причинних факторів та інших ризиків безпеки;
– надання звітів Організації, щоб забезпечити широке поширення інформації, для допомогти міжнародній морській промисловості вирішувати питання безпеки.
Розслідування щодо безпеки на морі має бути окремим від будь-якої іншої форми розслідування та незалежно від нього. Однак, виключати будь-яку іншу форму розслідування, включаючи розслідування для дій у цивільному, кримінальному та адміністративному судочинстві, не можна. Крім того, з цього можна зробити висновок про те, що держави, які проводять розслідування безпеки на морі, щоб утриматися від повного звітування про причинні фактори морської аварії або морського інциденту через вину чи відповідальність.
Кожна держава прапора зобов’язана провести розслідування будь-якої аварії, яка сталася на будь-якому з її суден, якщо вона вважає, що таке розслідування може допомогти визначити, які зміни в цих правилах можуть бути бажаними, або якщо така аварія призвела до великої шкідливий вплив на навколишнє середовище. Держава прапора зобов’язана провести розслідування певними морськими аваріями або морськими інцидентами навігації у відкритому морі відповідною кваліфікованою особою або особами або перед ними.
Однак, якщо морська аварія або морський інцидент відбувається на території, включаючи територіальне море, держави, ця держава має право розслідувати причини будь-якої такої морської аварії або морського інциденту, які можуть становити загрозу для життя або довкілля, залучати пошуково-рятувальні органи прибережної держави або іншим чином впливати на прибережну державу.

 

Ключові слова: розслідування, аварія, інцидент, держава прапора, шкода довкіллю, прибережна держава.

Література

1. Acejo I, Sampson H, Turgo N, Ellis N, Tang L (2018) The causes of maritime accidents in the period 2002–2016, Seafarers International Research Centre (SIRC), Cardiff University, United Kingdom. Availalbe from
http://orca.cf.ac.uk/117481/1/Sampson_The%20causes%20of%20maritime%20accidents%20in%20the%20period%202002-2016.pdf
2. UNCTAD STAT (2019) World seaborne trade by types of cargo and by group of economies, annual. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=32363
3. SSR (2021) Safety and shipping review 2021—allianz global corporate & specialty (AGCS). https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/shipping-safety.html
4. Guardian (2021) ‘Ever Given, the ship that blocked the Suez Canal, to be released after settlement agreed’ Reuters Online Mon 5 Jul 2021 00.10 BST https://www.theguardian.com/world/2021/jul/05/ever-given-ship-that-blocked-the-suez-canal-to-be-released-after-settlement-agreed
2. 5.Endsley MR (1995) Measurement of situation awareness in dynamic systems. Hum Factors J Hum Factors Ergon Soc 37(1):65–84. https://doi.org/10.1518/001872095779049499
1. Eliopoulou E, Papanikolaou A (2007) Casualty analysis of large tankers. J Mar Sci Technol 12(4):240–250. https://doi.org/10.1007/s00773-007-0255-8
2. ITOPF (2019) Oil tanker spill statistics published. https://www.itopf.org/news-events/news/2019-oil-tanker-spill-statistics-published/ . Retrieved August 4, 2020
3. Lützhöft M, Grech MR, Porathe T (2011) Information environment, fatigue, and culture in the maritime domain. Rev Hum Factors Ergon 7(1):280–322.
4. Güven-Koçak S (2015) Maritime informatics framework and literature survey-ecosystem perspective. In: Twenty-first American conference on information systems, Puerto Rico.
5. Alderton T, Bloor M, Kahveci E, Lane T, Sampson H, Zhao M, Wu B (2004) The global seafarer: living and working conditions in a globalized industry. International Labour Organization, Geneva.
6. Сборник морских законов зарубежных стран / Сост. К.И. Александрова. М., 1974. Вып. III., 203 с.
7. Йорк-Антверпенские правила 1990 г. СПб., 1994, 143 с.
8. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Нью-Йорк, 1984, 173 с.
9. Annual report of BIMCO, 1987-1989. Copenhagen, 1989, p.67
10. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море1974 г. Нью-Йорк, 1978, 367 c.
11. Положение о расследовании аварий морских судов 1990 г. М., 1990, 82 с.
12. Александрова К.И. Общая авария и порядок её оформления. М.,1967,191 с.
13. Аксютин Л.Р. Борьба с авариями морских судов от потери остойчивости. Л., 1986, 163 с.
14. Аксютин Л.Р., Благовещенский С.А. Аварии судов от потери остойчивости. Л., 1975,103 с.
15. Kuo, C. Managing Ship Safety. LLP, September 1998. p.167
16. Kuo, C. Managing Ship Structural Development, SNAME Ship Structure Symposium. 2000, p.194
17. Pomeroy, R. V. Marine Risk Assessment – the ISM code and beyond, LRS, Website.